Schoolgids 5.4 Schoolreizen en schoolkamp

5.4 Schoolreizen en schoolkamp

Algemeen

De school organiseert jaarlijks een (educatief) schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 en een schoolkamp voor de schoolverlaters (o.a. de leerlingen van groep 8 en de Praktijkgroep).

Eigen bijdrage

Voor het schoolreisje en het schoolkamp vragen wij per leerling een aparte bijdrage.
De kosten per leerling zijn:  

Schoolreis groep 1-2: €15,- 

Schoolreis groep 3 t/m 7: €25,- 

Schoolkamp schoolverlaters: €75,-  

Ouders kunnen de bijdrage overmaken op de rekening van de school.
Rekeningnummer bijdragen: IBAN NL75RABO 0378903403.
Ouders kunnen in overleg gebruik maken van een spaarsysteem. 

Als de bijdrage van het schoolreisje of schoolkamp niet wordt voldaan, dan kan de leerling helaas niet mee. Hij/zij wordt op die dag in een andere groep geplaatst. Het is namelijk een verplichte schooldag. 

Verantwoording

Jaarlijks worden de schoolreisgelden en de schoolkampgelden verantwoord bij de Medezeggenschapsraad.

Ga naar de bovenkant