Sbo groepen

Regiovoorziening
De sbo Johan Seckel maakt deel uit van het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht. Leerlingen die de school bezoeken komen uit Ommen, Dedemsvaart, Lemele, Lemelerveld, Balkbrug, Nieuwleusen, Dalfsen en Den Ham.

Leerlingen
Een sbo-leerling moet in staat zijn te functioneren in een groep. Hierbij gelden de schooltijden van de groep waarin de leerling zit. De leerling krijgt per vakgebied het onderwijs zo veel als mogelijk op eigen niveau én binnen een zogenoemde, passende instructiegroep aangeboden. Een sbo-leerling heeft over het algemeen veel behoefte aan succeservaring, een positieve benadering, structuur, duidelijkheid, veiligheid en voorspelbaarheid, acceptatie van de problematiek, handvatten om zelfstandig te kunnen functioneren, veel uitleg en oefening, hoge verwachtingen, een eenduidige aanpak, een rustige omgeving, visuele ondersteuning.

De gemiddelde groepsgrootte is 15 leerlingen. Er wordt gewerkt met dezelfde groepsindeling als op de basisschool.
– Leeftijd: 4 – 13 jaar
– Cognitieve capaciteiten: ±iq 55 – 120
– Specifieke ondersteuning:
• De Enkschool (spraak-, taalproblematiek)
• De Boslust (ernstige leerproblemen)
• De Twijn (fysieke en/of neurologische problemen)

• ‘s Heeren Loo
• Integratiegroep

Kwaliteit
De school staat voor:
– Leren doe je samen, met zicht op perspectief
– Sturen op resultaten en heldere leerroutes:
• Leerroute 1: tl/havo/vwo
• Leerroute 2: vmbo basis/kader
• Leerroute 3: praktijkonderwijs
– Aantoonbaar goed onderwijs
– Een goede samenwerking met ouders
– Leven en werken vanuit een christelijk perspectief met respect naar alle mensen.

Expertise
– Logopedist
– Orthopedagoog
– Kinderfysiotherapeut (i.s.m. de Carrousel Ommen)
– Jeugdarts (ggd)
– Schoolmaatschappelijk werker (mee)
– Beeldcoach
– Dyslexiebehandelaar
– Ambulante begeleiders s(b)o

Aanmelding en toelating
Scholen en instellingen kunnen een leerling aanmelden bij de Commissie van Arrangeren en Toewijzing (cat) van het samenwerkingsverband. Voor toelating op het s(b)o is een toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk.

Inlichtingen:
Secretariaat:
T 0529-451792
E cat.ommen@veldvaartenvecht.nl
W www.veldvaartenvecht.nl

Samenwerking
– Mee
– GGD Zwolle
– Samen Doen team Ommen
– Gebiedsteams Dalfsen
– Leerlingenvervoer ovb
– Fysio Carrousel Ommen
– Structuurgroep (Boslust)

Algemene informatie
Deze brochure is bestemd voor ouders en verzorgers, maar ook voor medewerkers van scholen, peuterspeelzalen, vve`s en kinderdagcentra. De sbo Johan Seckel is een school voor speciaal basisonderwijs die op professionele wijze kwalitatief hoogwaardig onderwijs biedt aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. De Johan Seckel is een christelijke school met plaats en respect voor alle ouders en leerlingen. De school valt onder het bestuur van de Stichting Aquila te Ommen.

Contactgegevens
Voor informatie en een oriënterend bezoek kunt u zich wenden tot:

Sbo Johan Seckel
De Schammelte 3
7731 BL Ommen
T 0529-451792
W www.johanseckel.nl

T. Odink (directeur)
E directie@johanseckelommen.nl

Dhr. N. Bennemeer (teamleider/ib-er)
E n.bennemeer@johanseckelommen.nl

Mevr. M. Hooijer (teamleider)
E m.hooijer@johanseckelommen.nl

Mevr. M. de Jong (secretariaat)
E administratie@johanseckelommen.nl