Schoolgids 4.3 Schooladviezen

4.3 Schooladviezen

Voorlichting aan de ouders 

Tijdens de informatieavond in één van de eerste schoolweken van het cursusjaar worden de ouders van de schoolverlaters geïnformeerd over de gang van zaken rond de eindonderzoeken. De leerkrachten geven aan welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot het vervolgonderwijs.Ouders worden zoveel mogelijk geattendeerd op open dagen in de regio. 

Het schooladvies voortgezet onderwijs 

Voorlopig schooladvies:
Eind groep 7 wordt door het zorgteam een voorlopig schooladvies geformuleerd. Hierbij is het ontwikkelingsperspectief leidend en wordt gebruik gemaakt van de toetsuitslagen en de uitkomsten van de NIO. Dit wordt door de leerkracht van groep 7 met ouders en leerling besproken. Op basis hiervan kunnen ouders zich oriënteren op het voortgezet onderwijs. 

Definitief schooladvies:
In maart (medio groep 8) wordt het definitief schooladvies geformuleerd door het zorgteam in samenspraak met de leerkracht van groep 8, en aan ouders toegestuurd. Het definitief schooladvies is bindend. Ouders beslissen uiteindelijk bij welke school zij hun kind aanmelden.

Doorstroomtoets

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet motiveren.

Toelating tot het voortgezet onderwijs 

Het onderwijskundig rapport en de aanmelding worden naar de gekozen school voor voortgezet onderwijs gestuurd. Het advies van de basisschool is bindend. Over toelating van leerlingen die zijn aangewezen op het Praktijkonderwijs beslist een onafhankelijke commissie. Deze commissie bekijkt aan de hand van het onderwijskundig rapport of de leerling wel in aanmerking komt voor die specifieke vorm van voortgezet onderwijs. 

Overzicht schooladviezen

Waar gaan leerlingen naar toe?

Praktijkonderwijs (PRO):

De Maat, Ommen / PRO Hardenberg / Greydanus Zwolle


Vmbo/havo/vwo:

Vechtdal College Ommen, Dedemsvaart / De Zeven Linden, Dedemsvaart / Agnieten College, Nieuwleusen/ Zone College Zwolle / Terra College Meppel / De Elimschool, Hellendoorn / Greijdanus College, Zwolle / Roelof van Echten, Hoogeveen

Ga naar de bovenkant