Hier vindt u de digitale versie van de verlofaanvraag. Wanneer u tijdens de reguliere schooldagen vrij wilt aanvragen voor uw kind, dient u deze vooraf in te vullen en goed te laten keuren door de directeur, Jan Otten. Dit i.v.m. de leerplicht waar alle kinderen op de Johan Seckel onder vallen.

Aanvraagformulier vakantie en verlof