Schoolgids 5.8 Ondersteuning ouders

5.8 Ondersteuning ouders

Schoolarts 

De jeugdgezondheidszorg richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van leerlingen in de leeftijd van 4 – 19 jaar. Voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs betekent dit, dat de zorg die uw kind tot dan toe heeft gehad in kaart gebracht door een gezondheidsonderzoek. Deze zorg is in handen van de jeugdarts van de GGD. De GGD werkt nauw samen met huisartsen, kinderartsen, thuiszorginstellingen, maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar waar nodig wordt u naar deze instanties doorverwezen. Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u hieraan? Bel of mail ons. Of loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op de website van de GGDIJsselland.
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg: telefoon 0884430702 (op werkdagen), e-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl, website www.ggdijsselland.nl .
De schoolarts, dokter N. van Berkum, is bereikbaar via GG&GD te Zwolle. Tel: 038-4281428. 

Schoolmaatschappelijk werk  

Het schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen de leerling, ouders en verzorgers, school en dienst- en hulpverleningsinstellingen.
De maatschappelijk werker van de school is er vooral voor ouders. Zij kan u informeren over verschillende hulpverleningsvormen.
De schoolmaatschappelijk werker is mevrouw I. Hoving, bereikbaar via MEE IJsseloevers. Tel: 0529-452011. 

Balans

Balans is een landelijke vereniging van ouders van leerlingen en van (jong) volwassenen met ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen. Balans probeert ouders te helpen en te begeleiden door het geven van steun en informatie en bij het zoeken naar de juiste hulp.     

Ga naar de bovenkant