Schoolgids 2.7 Opleiden in de school (Stage)

2.7 Opleiden in de school (Stage)

Stage

De school biedt aan stagiaires van diverse opleidingen de mogelijkheid om hun stage en afstudeerstage uit te voeren op school. Opleidingen die gericht zijn op functies binnen het (speciaal) basisonderwijs (o.a. Pabo, Onderwijs Assistenten) hebben de voorkeur. Er is ruimte voor oriëntatie, veel praktijkervaring, coaching en onderzoeksmogelijkheden. 
Bijna alle leerkrachten hebben hiervoor de module Mentortraining gevolgd aan de KPZ Pabo te Zwolle. Daarnaast heeft de school goede contacten met de Viaa in Zwolle en het Alfa College in Hardenberg.
Door samenwerking met de opleidingen blijft de school betrokken op de ontwikkelingen binnen het onderwijsveld.
De stagiaires worden begeleid door opgeleide mentoren en de opleider in de school. 
De Johan Seckel is een erkend leerbedrijf van Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.
 

Opleider in de school: mevrouw J. Schuurman en mevrouw M. Hooijer.

Ga naar de bovenkant