Schoolgids 2.4 Onderwijstijd

2.4 Onderwijstijd

Op de Johan Seckel wordt de leertijd effectief ingezet, omdat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van de leerlingen. Er wordt over de leerjaren voldoende tot extra leertijd  ingepland, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken en eventuele achterstanden bij binnenkomst kunnen compenseren.

Lesrooster

Onderwijstijd per jaar

Lestijd per vakgebied

Gymrooster

De gymlessen worden verzorgd door meester Doosje, de vakleerkracht lichamelijke opvoeding. De gymlessen worden gegeven in de gymzaal die aan de school gekoppeld is. Na de gymles gaan de leerlingen douchen.  Een handdoek en gymkleren zijn verplicht. 

  • Groep 3 t/m 8 op maandag, dinsdag en donderdag. Gymleerkracht dhr. J. Doosje 
  • Groep 1 en 2 op woensdagmorgen: Kinderfysiotherapeut mevr. F. Halenbeek.

Schoolzwemmen

De leerlingen uit groep 1, 2 en de praktijkgroep gaan zwemmen. Voor watergewenning, motorische ontwikkeling en zwemles.
Het schoolzwemmen is op donderdagmiddag in zwembad de Carrousel te Ommen. De leerlingen worden per bus vervoerd.

Ga naar de bovenkant