Integratiegroep

Integratiegroep
Sinds augustus 2015 is een ‘Integratiegroep’ aan de sbo Johan Seckel verbonden. Hierin worden leerlingen tijdelijk opgevangen die op de huidige school vastlopen in hun ontwikkeling. Door gespecialiseerde leerkrachten worden de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht en worden de leerlingen daarin begeleid. Dit gaat in nauwe samenwerking met school en groepsleerkracht.

Doelgroep
Leerlingen die voor een bepaalde periode specifieke ondersteuning en begeleiding nodig hebben om het werkgedrag, weerbaarheid en emotieregulatie en de sociale competenties verder te ontwikkelen.

Doelen
De leerlingen kunnen na een periode van begeleiding vanuit de integratiegroep participeren:
– In de basisschool van herkomst (time-out)
– In een andere basisschool
– In het sbo
– Doorstromen naar so (Structuurgroep of Ambelt)

Organisatie
– De Integratiegroep biedt tijdelijke ondersteuning van 3 tot maximaal 12 maanden
– De groepsgrootte is maximaal 10 leerlingen
– Toegankelijk voor leerlingen uit groep 3 t/m 8
– Naast de vaste groepsleerkracht(en) wordt de onderwijsassistente ingezet

Aanmelding en toelating
Scholen en instellingen kunnen, in samenspraak met de ouders, een leerling aanmelden bij de Commissie van Arrangeren en Toewijzing (cat) van het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht afdeling Ommen. Voor toelating tot de ‘Integratiegroep’ is een toelaatbaarheidsverklaring van deze cat noodzakelijk.

Inlichtingen:
Mvr. M. Hooijer
(Teamleider sbo Johan Seckel)
T 0529-451792
E m.hooijer@johanseckelommen.nl
W www.johanseckelommen.nl

Mvr. S. van Leeuwen
(Orthopedagoog)
T 0529-451792
E s.vanleeuwen@johanseckelommen.nl
W www.johanseckelommen.nl

Secretariaat
T 0529-451792
E cat.ommen@veldvaartenvecht.nl
W www.veldvaartenvecht.nl