Logo Contactpersonen JSInterne contactpersonen voor leerlingen

Voor leerlingen is het soms moeilijk iemand te vinden die ze vertrouwen en met wie ze hun gedachten en gevoelens kunnen delen. De meeste leerlingen gaan naar hun ouders; anderen gaan eerst naar hun leerkracht. Soms hebben leerlingen het gevoel bij niemand terecht te kunnen. Op school zijn voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw contactpersonen aangesteld naar wie de leerlingen in dat geval heen kunnen.

Voor de groepen 1 t/m 3 is de leerkracht aanspreekpersoon.

Voor de groepen 4 t/m 8 zijn dat:

  • mevrouw A. Zandman-Timmerman
  • de heer N. Bennemeer

Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie die van de leerlingen afkomstig is, want voor de contactpersonen voor leerlingen geldt ook de plicht tot geheimhouding. Indien noodzakelijk en wenselijk worden de ouders/verzorgers en/of zorgverleners op de hoogte gesteld.

Folder Contactpersonen